Binalarda Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu

Bu makalemizde 2 Mayıs 2017'den itibaren başlayan Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu konusuna yer vereceğiz.

Enerji kimlik belgesi nedir? Enerji kimlik belgesi sınıflandırmaları nelerdir? Enerji kimlik belgesi başvurusu nasıl yapılır? Binalara enerji kimlik belgesi almak zorunlu mu? Enerji kimlik belgesi alınmazsa ne olur? gibi sorularınızın cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz.

Enerji Kimlik Belgesi

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji performansı yönetmeliğine göre; binalarda enerjinin, enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin korunması amacıyla asgari olarak binanın enerji ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri, ısıtma / soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

Enerji Kimlik Belgesi Sınıfları

Binalarda enerji kimlik belgesi sınıflandırmaları A – G sınıfları arasında yapılmıştır. A sınıfı: En verimli sınıflandırma iken, G sınıfı en düşük verimli sınıf seviyesini göstermektedir. Yeni yapılan veya yapılacak olan binalarda Enerji kimlik belgesi C sınıfı olarak yapılmalıdır. C sınıfından düşük sınıfta olan binalar, kanunen iskân ruhsatı alamayacaklardır. Mevcut binalar ise A sınıfından G sınıfına kadar her sınıf Enerji Kimlik Belgesi alabilirler.

Enerji Kimlik Belgesi Başvurusu

Binalara enerji kimlik belgelerini, yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından alınmış SMM belgesine sahip mühendisler, mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara haiz mühendisler, mimar bulunduran tüzel kişiler EKB vermeye yetkili kuruluşlardır.

Son olarak Enerji kimlik belgesi 2011'den önce ruhsat almış binalar için geçerli olacaktır. Enerji Verimliliği Kanunu'na göre 2 Mayıs 2017'de başlayacak. 2 Mayıs'tan sonra bina alım - satım işlemlerinde EKB olmayan yapıların alım - satım işlemleri yapılmayacaktır. Enerji kimliği yapıların fiyatını da etkileyecektir. EKB dairelere ya da konutlara değil, binalara verilecek, kiralama durumunu etkilemeyecektir. EKB alacak binalara uzmanlar tarafından, binanın ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzemeleri, kapı ve cam sistemleri gibi özelliklerine bakılarak enerji tüketim seviyesi belirlenerek verilecektir.

30 Gün Ücretsiz Dene

Memnun kalırsanız bizi arayabilir veya bilgilerinizi bırakarak proje danışmanlarımızdan arama talebinde bulunabilirsiniz. Deneme süresi bitiminde girdiğiniz bilgiler silinmeyecek, yine kolay bir şekilde kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.